TB điều chỉnh phòng thi vấn đáp HP Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin

Do ngày 22/ 6/ 2012, một số phòng học tầng 1 nhà B được sử dụng cho lớp học Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, nên để đảm bảo trật tự Tổ Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lêniin thông việc điều chỉnh phòng hỏi thi vấn đáp đối với HP Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin như sau:

Ngày thi

Mã lớp

Lớp ưu tiên

Địa điểm

Ngày 22/ 6/ 2013

Sáng: từ 7h30

Chiều: Từ 13h30

1649115007

Khoa học thư viện K49

P.204 - B

1649118007

Quản trị văn phòng K49

P.205 - B

1649119007

Kế toán K49

P.207 - B

 
LỊCH THI VẤN ĐÁP HP NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn; đề cương chi tiết của Tổ Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin xây dựng dành cho khối Cao đẳng chính quy K49, HK II năm học 2012 - 2013;

Căn cứ vào đề xuất của Tổ bộ môn đã được Khoa Lý luận chính trị và Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng xác nhận

Tổ bộ môn Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin xin thông báo về thời gian và địa điểm thi vấn đáp như sau:

Thời gian

Mã lớp

Lớp ưu tiên

Địa điểm

Ghi chú

Ngày 22/ 6/ 2013

- Sáng từ 7h30

- Chiều từ 13h30

1649115007

Khoa học thư viện K49

P.102 – B

1649118007

Quản trị văn phòng K49

P.103 - B

Phòng thi dự phòng: P.201 – B

1649119007

Kế toán K49

P.101 - B

* Lưu ý, do P.thi 103 - B có thể có lớp Bồi dưỡng NVSP nghề sử dụng nên đối với lớp độc lập 1649118007 sẽ chuyển sang phòng thi dự phòng là P.201 - B

 
TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN CHÍNH TRỊ NĂM 2013

 

GV: Trương Thị Xuân Hương

 

Từ ngày 05 đến ngày 11 tháng 8 năm 2013, thực hiện Công văn số 3838/BGDĐT-VP ngày 10 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc triệu tập lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên các môn Lý luận chính trị cho giảng viên các trường Đại học và Cao đẳng, đội ngũ cốt cán (Trưởng khoa, các Trưởng bộ môn) của Khoa Lý luận chính trị đã tham dự lớp tập huấn tại TX. Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An. Tại đây, các giảng viên đã được nghe báo cáo các chuyên đề: Triển khai luật giáo dục Đại học; Nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết và kết luận của Hội Nghị Trung ương 6,7 (khóa XI); Tình hình kinh tế xã hội sau nửa nhiệm kỳ  Đại hội XI của Đảng; Một số kết quả nghiên cứu bước đầu của Hội đồng lý luận Trung ương sau Đại hội XI đến nay; nội dung sau khi tiếp thu ý kiến của nhân dân về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và góp ý nội dung giáo trình các môn Lý luận chính...

 Qua lớp tập huấn, đội ngũ cốt cán Khoa Lý luận Chính trị được cập nhật những kiến thức thời sự quan trọng. Sau đợt tập huấn, các đồng chí đã triển khai nội dung đã tiếp thu tới toàn thể đội ngũ giảng viên trong Khoa, để các giảng viên bổ sung những nội dung kiến thức mới cho bài giảng, góp phần làm cho nội dung bài giảng ngày càng phong phú, hấp dẫn và gắn với thực tiễn hơn.

 
Danh sách thí sinh trúng tuyển CĐSL 2013

Xin xem danh sách các thí sinh trúng tuyển Cao đẳng năm 2013 trong file đính kèm:


 


Page 9 of 10
free pokerfree poker

Đang trực tuyến

We have 12 guests online

ĐOÀN TN & HỘI SV

Flag Counter