mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay136
mod_vvisit_counterHôm qua150
mod_vvisit_counterTuần này286
mod_vvisit_counterTuần trước2183
mod_vvisit_counterTháng này10435
mod_vvisit_counterTháng trước9342
mod_vvisit_counterTất cả306364

Nội quy - quy định
Chế độ làm việc của giảng viên

Quyết định ban hành quy định chế độ làm viêc của giảngviên năm học 2015-2016

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Che do lam viec.doc)Che do lam viec.doc239 Kb
 
QUY CHẾ Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

QUY CHẾ  Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

 
Nội quy, quy định

Chức danh: TRƯỞNG KHOA

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

 1. 1

Dựa vào yêu cầu xã hội trong tương lai và khả năng của Khoa, lập kế hoạch đào tạo hàng năm của Khoa trình Lãnh đạo trường xem xét, phê duyệt.

2

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 1. 2

Phê duyệt các Đề cương chi tiết của GV trong Khoa hoặc của GV thỉnh giảng của Khoa trước khi đưa vào giảng dạy.

1

 1. 3

Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy – học tập trong Khoa.

1

 1. 4

Quản lý trực tiếp các GV, CBVC, HSSV trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2

 1. 5

Được tổ chức các hoạt động đào tạo và NCKH theo đúng qui chế chi tiêu nội bộ của Trường.

2

 1. 6

Được quyền ký, đóng dấu Nhà trường các nội dung sau:

1. Bảng điểm quá trình của HSSV do Khoa quản lý.

2. Giấy giới thiệu HSSV đi thực tập, lấy thông tin phục vụ học tập nghiên cứu.

3. Giấy xác nhận là HSSV do Khoa quản lý đang theo học tại trường.

4. Xác nhận cho HSSV nghỉ học (thời gian nghỉ dưới 03 ngày).

1

 1. 7

Được quyền đề nghị bổ nhiệm và bãi nhiệm các chức vụ trong Khoa theo điều lệ trường Cao đẳng.

3

 1. 8

Đề xuất khen thưởng, kỷ luật CBVC, GV, HSSV trong Khoa

3

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

 1. 1

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo đúng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường

2

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 1. 2

Chỉ đạo các bộ môn trong Khoa cải tiến chương trình đào tạo hàng năm

2

 1. 3

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học/ học phần, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng/ Chủ tịch Hội đồng khoa học giao.

2

 1. 4

Theo dõi và kiểm tra việc giảng dạy và học tập trên lớp của GV và HSSV trong Khoa theo đúng qui chế của Bộ GD & ĐT và của Trường

1

 1. 5

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV, CBVC thuộc Khoa.

2

 1. 6

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc NCKH của GV và HSSV trong Khoa

1

 1. 7

Chịu trách nhiệm chính về quản lý cơ sở vật chất (kể cả phòng thí nghiệm, phòng thực hành ….) do Trường ủy quyền quản lý

2

 1. 8

Chỉ đạo CBVC trong Khoa thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

1

 1. 9

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Thạc Sỹ  trở lên 

02 năm kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Có uy tín

- Có năng lực lãnh đạo

- Có năng lực chuyên môn

- Biết vi tính văn phòng

- Cẩn thận

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan. 

Sơn La, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Hiệu trưởng ký duyệt

NGUYỄN HUY HOÀNG

Chức danh: PHÓ TRƯỞNG KHOA

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

 1. 1

Điều tra, thu thập các yêu cầu xã hội trong tương lai và khả năng của Khoa, tham mưu cho Trưởng Khoa lập kế hoạch đào tạo hàng năm của Khoa trình Lãnh đạo trường xem xét, phê duyệt.

2

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 1. 2

Kiểm tra quá trình tổ chức giảng dạy của GV trong Khoa hoặc của GV thỉnh giảng của Khoa

1

 1. 3

Tổ chức cải tiến phương pháp giảng dạy – học tập trong Khoa.

1

 1. 4

Quản lý trực tiếp các GV, CBVC, HSSV toàn Khoa theo phân công của Trưởng Khoa

2

 1. 5

Tổ chức các hoạt động đào tạo và NCKH theo kế hoạch đã được phân công của Khoa và theo đúng qui chế chỉ tiêu nội bộ của Trường.

2

 1. 6

Thay mặt Trưởng khoa điều hành và quản lý các hoạt động chung của Khoa khi Trưởng Khoa vắng mặt

2

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

 1. 1

Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các vật tư, thiết bị giảng dạy, học tập tại các phòng Thực hành thuộc Khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác theo đúng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường

2

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

 1. 2

Chỉ đạo các bộ môn trong Khoa cải tiến chương trình đào tạo hàng năm

2

 1. 3

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học/ học phần, tài liệu giảng dạy do Trưởng khoa giao.

2

 1. 4

Theo dõi và kiểm tra việc giảng dạy và học tập trên lớp của GV và HSSV trong Khoa theo đúng qui chế của Bộ GD & ĐT và của nhà Trường

1

 1. 5

Tham mưu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV, CBVC thuộc Khoa

2

 1. 6

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc NCKH của GV và HSSV trong Khoa theo sự phân công của Trưởng khoa

1

 1. 7

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Thạc Sỹ  trở lên 

01 năm kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Có uy tín

- Có năng lực lãnh đạo

- Có năng lực chuyên môn

- Biết vi tính văn phòng

- Cẩn thận

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan. 

Sơn La, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Hiệu trưởng ký duyệt

NGUYỄN HUY HOÀNG

Chức danh: PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

 1. 1

Tham mưu đề xuất về học thuật trong chương trình, nội dung giảng dạy các môn học/ học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn

1

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

 1. 2

Tham mưu việc cải tiến phương pháp giảng dạy các môn học/ học phần do Bộ môn quản lý và giảng dạy

1

 1. 3

Tham mưu các hoạt động khoa học và công nghệ đã được Hiệu trưởng phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học

1

 1. 4

Đề xuất những thay đổi nhân sự và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng học thuật và giảng dạy của giảng viên và NCKH

2

 1. 5

Thay mặt Trưởng bộ môn điều hành và quản lý các hoạt động chung của Bộ môn khi Trưởng bộ môn vắng mặt

3

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

 1. 1

Chịu trách nhiệm hoàn toàn các vấn đề có tính học thuật của chương trình đào tạo, nội dung nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ môn. Xây dựng kế hoạch hàng năm của bộ môn.

1

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG KHOA

 1. 2

Chịu trách nhiệm chính về học thuật trong việc cải tiến chương trình đào tạo các môn học/ học phần do Bộ môn quản lý

2

 1. 3

Quản lý nhân sự bộ môn theo đúng những qui định của Luật lao động Việt nam, qui chế tổ chức và hoạt động của Trường

2

 1. 4

Quản lý cơ sở vật chất mà Bộ môn được ủy quyền quản lý

2

 1. 5

Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả các vật tư, thiết bị giảng dạy, học tập tại các phòng Thực hành thuộc Khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác theo đúng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường

2

 1. 6

Chỉ đạo các bộ môn trong Khoa cải tiến chương trình đào tạo hàng năm

2

 1. 7

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học/ học phần, tài liệu giảng dạy do Trưởng khoa giao.

2

 1. 8

Theo dõi và kiểm tra việc giảng dạy và học tập trên lớp của GV và HSSV trong Khoa theo đúng qui chế của Bộ GD & ĐT và của nhà Trường

1

 1. 9

Tham mưu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho GV, CBVC thuộc Khoa

2

 1. 10

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc NCKH của GV và HSSV trong Khoa theo sự phân công của Trưởng khoa

1

 1. 11

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Đại học trở lên 

01 năm kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Có uy tín

- Có năng lực chuyên môn

- Biết vi tính văn phòng

- Cẩn thận

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan. 

Sơn La, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Hiệu trưởng ký duyệt

NGUYỄN HUY HOÀNG


Chức danh: TRƯỞNG BỘ MÔN

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

 1. 1

Được quyền đề xuất và bảo lưu ý kiến về học thuật trong chương trình, nội dung giảng dạy các môn học/ học phần thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ môn

1

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG KHOA

 1. 2

Được quyền đề xuất và chỉ đạo thực hiện việc cải tiến phương pháp giảng dạy các môn học/ học phần do Bộ môn quản lý và giảng dạy

1

 1. 3

Được quyền triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ đã được Hiệu trưởng phê duyệt nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học

1

 1. 4

Đề xuất những thay đổi nhân sự và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng học thuật và giảng dạy của giảng viên và NCKH

2

 1. 5

Ký xác nhận nội dung chuyên môn các Đề cương chi tiết của GV trong bộ môn hoặc của GV thỉnh giảng của bộ môn trước khi đưa vào giảng dạy 

1

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

 1. 1

Chịu trách nhiệm hoàn toàn các vấn đề có tính học thuật của chương trình đào tạo, nội dung nghiên cứu khoa học và công nghệ của Bộ môn. Xây dựng kế hoạch hàng năm của bộ môn.

1

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG KHOA

 1. 2

Chịu trách nhiệm chính về học thuật trong việc cải tiến chương trình đào tạo các môn học/ học phần do Bộ môn quản lý

2

 1. 3

Quản lý nhân sự bộ môn theo đúng những qui định của Luật lao động Việt nam, qui chế tổ chức và hoạt động của Trường

2

 1. 4

Quản lý cơ sở vật chất mà Bộ môn được ủy quyền quản lý

2

 1. 5

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Thạc Sỹ  trở lên 

01 năm kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Có uy tín

- Có năng lực chuyên môn

- Biết vi tính văn phòng

- Cẩn thận

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan. 

Sơn La, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Hiệu trưởng ký duyệt

NGUYỄN HUY HOÀNG

Chức danh: GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

 1. 1

Triệu tập, họp toàn lớp để phổ biến và bàn cách thực hiện kế hoạch của Trường, của Khoa/Bộ môn từng học kỳ

1

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

 1. 2

Trao đổi với các giảng viên bộ môn về tình hình của lớp

1

 1. 3

Đề nghị khen thưởng, kỉ luật HSSV 

1

 1. 4

Tham gia các cuộc họp giáo viên chủ nhiệm

2

 1. 5

Thông qua Khoa/Bộ môn, thông báo tình hình học tập, rèn luyện của HSSV cho phụ huynh HSSV 

1

 1. 6

Được quyền cho học sinh nghỉ 01 ngày học (sau đó báo lại với Trưởng khoa/Trưởng bộ môn trực thuộc) 

2

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

 1. 1

Tìm hiểu tình hình và tâm tư mỗi HSSV để giúp đỡ, nhất là những HSSV có hoàn cảnh khó khăn

1

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

 1. 2

Thông báo đến lớp hoặc đại diện lớp các thông tin liên quan đến HSSV, đến quy chế, quy định của Nhà trường. Đảm bảo thông tin đến với HSSV kịp thời.

1

 1. 3

Tạo điều kiện cho HSSV phát triển tài năng, giúp đỡ HSSV yếu kém

2

 1. 4

Hướng dẫn cán bộ lớp tổ chức thực hiện các hoạt động của lớp

1

 1. 5

Nắm tình hình giảng dạy của giảng viên, tình hình học tập, rèn luyện của HSSV 

2

 1. 6

Đôn đốc HSSV đóng học phí

2

 1. 7

Tổ chức bình xét, phân loại hạnh kiểm HSSV hàng tháng/kỳ/năm

1

 1. 8

Báo cáo định kỳ, đột xuất với Hiệu trưởng về tình học tập của lớp (Thông qua Khoa/Bộ môn)

1

 1. 9

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Đại học trở lên  

Đã đạt yêu cầu 02 tháng thử việc

Có kinh nghiệm trong giảng dạy

Tốt

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu tốt nghiệp ngoài ngành sư phạm)

- Giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo

- Vi tính văn phòng

- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

- Lý lịch bản thân rõ ràng

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan. 

Sơn La, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Hiệu trưởng ký duyệt

NGUYỄN HUY HOÀNG

Chức danh: GIẢNG VIÊN

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

 1. 1

Được bố trí giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo

2

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

TRƯỞNG/PHÓ BỘ MÔN

 1. 2

Lựa chọn phương pháp và phương tiện giảng dạy nhằm phát huy năng lực cá nhân người học, lấy người học làm trung tâm và cải tiến chất lượng giáo dục – đào tạo

1

 1. 3

Được tham gia NCKH, được đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được thi nâng bậc, chuyển ngạch theo qui định Pháp lệnh cán bộ - công chức

2

 1. 4

Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần theo các chế độ chính sách, qui định của Nhà giáo

2

 1. 5

Được ký hợp đồng giảng dạy và NCKH tại các cơ sở giáo dục, NCKH ngoài trường theo qui định của Bộ luật lao động và Quy chế thỉnh giảng của Bộ GD & ĐT

2

 1. 6

Tham gia thực hiện qui chế dân chủ trong trường

2

 1. 7

Được nhà nước xét tặng các danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, huy chương vì “sự nghiệp giáo dục” và các danh hiệu khác

2

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

 1. 1

Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước thực hiện quy chế của Bộ GD & ĐT, điều lệ trường Cao đẳng và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

2

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

TRƯỞNG/PHÓ KHOA

TRƯỞNG/PHÓ BỘ MÔN

 1. 2

Giảng dạy đúng nội dung, chương trình của trường, viết giáo trình và tài liệu phục vụ giảng dạy theo sự phân công của Bộ môn, Khoa và trường

2

 1. 3

Chịu sự giám sát của các cấp quản lý về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH

2

 1. 4

Tham gia hoặc chủ trì các đề tài NCKH, chuyển giao công nghệ theo sự phân công của Trường, Khoa, Bộ môn

2

 1. 5

Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo, tôn trọng nhân cách của người học, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người học, hướng dẫn người học trong học tập, NCKH, rèn luyện đạo đức tác phong và lối sống

2

 1. 6

Không ngừng tự bồi dưỡng nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục

2

 1. 7

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

3

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Đại học trở lên  

Đã đạt yêu cầu 02 tháng thử việc

Có kinh nghiệm trong giảng dạy

Tốt

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu tốt nghiệp ngoài ngành sư phạm)

- Giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo

- Vi tính văn phòng

- Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt.

- Lý lịch bản thân rõ ràng

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan. 

Sơn La, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Hiệu trưởng ký duyệt

NGUYỄN HUY HOÀNG

Chức danh: Trợ lý Khoa/Bộ môn trực thuộc

 1.  Mô tả công việc
 • ·
 • ·
 • · Thực hiện các công việc văn phòng của Khoa/Bộ môn trực thuộc (lấy công văn, vào sổ công văn, triển khai công văn, sắp xếp văn bản, hồ sơ...)
 • ·
 1.  Các trách nhiệm được giao
 • ·
 • ·
 • · Thông báo và theo dõi lịch kiểm tra, lịch thi (coi thi, chấm thi,...).
 • ·
 • ·
 • ·
 • ·
 • ·
 • · Lập sổ theo dõi công văn đến và công văn gửi đi (kể cả yêu cầu của HSSV/Học viên).
 • ·
 • · Tiếp đón HSSV/Học viên và khách hàng một cách thân thiện, vui vẻ.
 • ·
 • ·
 • ·
 • ·
 1.  Các quyền hạn được giao
 • ·
 • ·
 • ·
 1.  Các thông tin cần thiết cho việc thực hiện các công việc
 • · Quy định 43 của Bộ GD & ĐT về đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
 • ·
 • · Các qui định của Hiệu trưởng liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng nhất là qui định 843/QĐ-TCNTP ngày 22-10-2009 “Quy định và hướng dẫn một số công việc cụ thể để GV thực hiện giảng dạy môn học”.
 • ·
 1.  Các thiết bị, phương tiện hỗ trợ thực hiện công việc
 • ·
 • ·
 • · Tủ đựng tài liệu hồ sơ.
 • ·
 1.  Các mối quan hệ trong việc thực hiện công việc
 • ·
 1.  Những sản phẩm do nhân viên tạo ra
 • ·
 1.  Yêu cầu chất lượng sản phẩm
 • ·
 • ·
 • · Phòng làm việc sạch sẽ, đồ đạc có trật tự...
 • ·
 1.  Sản phẩm cung cấp cho những ai
 • ·
 • ·

YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN/ CHUYÊN MÔN

KINH NGHIỆM

SỨC KHỎE

CÁC YÊU CẦU KHÁC

Tốt nghiệp Đại học trở lên

Có kinh nghiệm trong giáo dục

Tốt

- Có nghiệp vụ văn phòng

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình trong công việc

Sơn La, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Hiệu trưởng ký duyệt

NGUYỄN HUY HOÀNG

Chức danh: NGƯỜI HỌC

STT

QUYỀN HẠN

MỨC QUYỀN HẠN

BÁO CÁO

 1. 1

Được Nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về học tập chuyên ngành/ ngành mà HSSV đang theo học

1

CÁC CẤP QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG

 1. 2

Được đảm bảo quyền thực hiện các chế độ học tập theo quy định của Bộ GD & ĐT

2

 1. 3

Tham gia hoạt động đoàn thể, tổ chức xã hội theo quy định của Pháp luật

2

 1. 4

Sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ học tập, văn hóa, thể dục thể thao của Trường

2

 1. 5

Kiến nghị với Nhà trường các giải pháp nhằm góp phần xây dựng Trường, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người học

1

 1. 6

Được hưởng các chính sách xã hội theo qui định của Nhà nước

2

STT

TRÁCH NHIỆM

MỨC TRÁCH NHIỆM

BÁO CÁO

 1. 1

Chấp hành các quy định trong Điều lệ trường cao đẳng của Bộ GD&ĐT và các quy chế khác của Trường

2

CÁC CẤP QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG

 1. 2

Hoàn thành trong thời hạn quy định việc học tập, NCKH, rèn luyện bản thân theo kế hoạch của Trường

1

 1. 3

Tôn trọng giảng viên, CBVC, tuân thủ Pháp luật, thân thiện, lịch sự với cộng đồng

1

 1. 4

Đóng học phí theo qui định của Nhà nước

1

 1. 5

Tham gia các sinh hoạt đoàn thể, lao động công ích và xã hội

2

 1. 6

Bảo vệ tài sản của Trường và các phương tiện công cộng

1

Ghi chú:

- Mức 1: Được quyền thực hiện sau đó thông báo cho các cấp hữu quan nếu cần thiết và chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Mức 2: Được quyền thực hiện sau đó báo cáo lại cho cấp trên trực tiếp hay các cấp hữu quan và chịu trách nhiệm trước cấp trên.

- Mức 3: Phải xin ý kiến cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện và chịu trách nhiệm liên quan. 

Sơn La, ngày 28 tháng 4 năm 2010

Hiệu trưởng ký duyệt

NGUYỄN HUY HOÀNG 
Hướng dẫn sử dụng quy định 661 cho đào tạo tín chỉ

Hướng dẫn sử dụng quy định 661 cho đào tạo tín chỉ

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (Huong_dansu_dung_QD_661cho_DT_Tin_chi.doc)Huong_dansu_dung_QD_661cho_DT_Tin_chi.doc38 Kb
 
Quy chế 43 (ĐH, CĐ - Tín chỉ)

 

QUY CHẾ

 

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

Tập tin đính kèm:
FileFile size
Download this file (QD43-2007-BGD.doc)QD43-2007-BGD.doc127 Kb
 


Trang 1 trong tổng số 2
free pokerfree poker
Flag Counter